Home

Welkom op de website van de Werkgroep Atoomspectrometrie van de sectie Analytische Chemie van de Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV).

De Werkgroep Atoomspectrometrie (WAS) belegt twee maal per jaar bijeenkomsten waarin sprekers uit binnen- en buitenland aan het woord komen. De werkgroep beoogt daarmee intensieve contacten en uitwisseling van kennis tussen  atoomspectrometristen te bewerkstelligen. Ook bezoekers uit België zijn hierbij zeer welkom. 

Volgende bijeenkomst 8 november 2016 bij het RIKILT in Wageningen!

Bekijk hier de agenda, en meld u aan via deze link

Een lidmaatschap kent onze werkgroep niet. De uitnodigingen voor onze bijeenkomsten worden uitsluitend via email verstuurd! U kunt zich aanmelden voor deze verzendlijst via onze secretaris.