FAQ

Wat doet de werkgroep?

De werkgroep atoomspectrometrie (WAS) stimuleert de uitwisseling van kennis op atoomspectrometrie gebied. Daartoe organiseert de werkgroep twee maal per jaar een bijeenkomst (in het voorjaar en in het najaar).

Hoe word ik lid van de werkgroep?

Een echt lidmaatschap kent onze werkgroep niet. Wel kunt u zich aanmelden bij onze secretaris om op de e-mail verzendlijst geplaatst te worden. U ontvangt dan voor iedere bijeenkomst per e-mail een uitnodiging.

Moet ik dan ook lid van de KNCV worden?

Nee, dat is niet nodig.

Zijn er abstracts van de bijeenkomsten?

Nee niet echt. Met de uitnodiging wordt het programma meegestuurd waarin van iedere lezing een zeer korte samenvatting is gegeven. Voor meer informatie verwijzen wij naar de spreker. De werkgroep bemiddelt hier niet in.

Graag zou ik zelf een lezing willen houden, kan dat?

In veel gevallen wel. U kunt een verzoek indienen via onze contactpagina. Ook kunnen de overige bestuursleden bemiddelen.

Wordt het adressenbestand van de werkgroep ter beschikking gesteld?

Uit privacy overwegingen doen wij dat niet!

Wel wordt sinds kort de deelnemerslijst van onze bijeenkomst met uitsluitend naam en bedrijf/instelling bij onze programma’s vermeld.

 

Voor overige vragen dient u contact op te nemen met ons via de contactpagina!