CSI Amsterdam

Leo de Galan, voorzitter 23rd Colloquium Spectroscopicum Internationale (CSI)

Leo de Galan, voorzitter 23rd Colloquium Spectroscopicum Internationale (CSI)

Publiek bij de opening van het 23e CSI in Amsterdam in 1983. Op de eerste rij zitten van links naar rechts: Prof. Kees Alkemade en zijn vrouw, Witmer, de scribent van de naar zijn opschrijfboekje kijkende Paul Boumans, (een onbekende buitenlander), Prof. Geo Dijkstra (Universiteit Utrecht), (iemand van Philips), Prof. Henk de Jong (Universiteit Leiden), Hans de Vries, Piet Houpt, Frans Maessen, Hans Kragten.

Publiek bij de opening van het 23e CSI in Amsterdam in 1983. Op de eerste rij zitten van links naar rechts: Prof. Kees Alkemade en zijn vrouw, Witmer, de scribent van de naar zijn opschrijfboekje kijkende Paul Boumans, (een onbekende buitenlander), Prof. Geo Dijkstra (Universiteit Utrecht), (iemand van Philips), Prof. Henk de Jong (Universiteit Leiden), Hans de Vries, Piet Houpt, Frans Maessen, Hans Kragten.

27 jaar na het 6e CSI was de RAI in Amsterdam in 1983 opnieuw de gastheer voor de 23e editie van deze wereldwijde conferentie. De organisatiecommissie bestond uit:

Leo de Galan Voorzitter
Hens de Vries Secretaris
Hans Kragten Penningmeester
Paul Boumans Wetenschappelijk programma
Piet Houpt Instrumenten tentoonstelling
Henk de Jong Social program

In de aanloop naar het congres werd het 23e CSI geconfronteerd met twee problemen. Sinds Ivan Rubeska in Praag in 1967 de eerste conferentie over de toen nieuwe atomaire absorptiespectrometrie had georganiseerd was er een concurrerende tweejaarljkse International Conference on Atomic Spectrometry (ICAS) ontstaan. Maar inmiddels waren de nieuwe AAS en AES methoden gemeengoed geworden en twee gelijkgestemde congressen in hetzelfde jaar voelde ongemakkelijk. Een tweede probleem vormde de toegang tot het CSI voor wetenschappers uit een politiek onwelgevallig regime. Het was acuut omdat organisatie onder de vlag van de IUPAC alleen mogelijk was wanneer het CSI toegankelijk was voor elke spectroscopist, ongeacht het land van herkomst, terwijl anderzijds de discussie over de apartheid in Zuid Afrika in 1983 verbitterd werd gevoerd. Voor beide problemen werd op de traditionele vergadering van alle landenvertegenwoordigers een oplossing gevonden door de aanvaarding van een ‘constitutie’ die tot op de dag van vandaag als richtsnoer behouden is gebleven.

Maar het 23e CSI is ook om andere redenen in het geheugen blijven hangen. Het onder de bezielende leiding van Boumans samengestelde wetenschappelijke programma kende voor het eerst een belangrijke rol toe aan postersessies. Voorheen voelden wetenschappers zich behandeld als tweederangsburgers als ze niet een voordracht maar een poster kregen toegewezen. Boumans wist echter enkele coryfeeën te verleiden tot een poster naast hun invited paper en doorbrak daarmee het taboe.

En oudgedienden kijken nog steeds nostalgisch terug op de feestavond die door ruime sponsoring van Philips een overweldigende indruk heeft gemaakt met rijke buffetten en opgeluisterd door de jazzband van Henk de Jong (zie foto).

Feestavond op het 23e CSI in Amsterdam, 1983. Dansend op de voorgrond Prof. Velmer Fassel, en daarchter Prof Günther Knapp uit Oosternrijk. De muziek werd verzorgd door de amateur-jazzband van de klarinettist, Prof. Henk de Jong uit Leiden.

Feestavond op het 23e CSI in Amsterdam, 1983. Dansend op de voorgrond Prof. Velmer Fassel, en daarchter Prof Günther Knapp uit Oosternrijk. De muziek werd verzorgd door de amateur-jazzband van de klarinettist, Prof. Henk de Jong uit Leiden.