Frans Maessen

Dr. F.J.M. J. Maessen (1931- 1990)

Dr. F.J.M. J. Maessen (1931- 1990)

Frans Maessen begon zijn loopbaan als niet-academisch gevormd analist in verschillende laboratoria voordat hij in 1961 de persoonlijk assistent van Dr. Paul Boumans aan de Universiteit van Amsterdam werd. Tot 1965 verleende hij onschatbare diensten aan het promotie-onderzoek van Leo de Galan. Daarna combineerde hij zijn dagtaak in de atoomspectrografie met een avondstudie die hij in 1970¬†cum laude¬†afrondde. In 1974 promoveerde Dr. Maessen zelf op een proefschrift getiteld¬† ‘Some aspects of spectrochemical trace analysis with the direct current arc’. Na het vertrek van Boumans (naar Philips) en De Galan (naar Delft) gaf Maessen leiding aan het atoomspectrometrisch onderzoek dat resulteerde in 9 promoties en ruim 60 publicaties die reikten van fundamentele studies over excitatiemechanismen tot de statistische evaluatie van de HPLC-ICP koppeling en de introductie van organische oplosmiddelen in het ICP.