Leo de Galan

Leo de GalanLeo de Galan studeerde fysische chemie aan de Universiteit van Amsterdam waar hij in 1961 Paul Boumans ontmoette die hem enthousiast maakte voor onderzoek op het gebied van atomaire emissiespectrometrie. In 1965 promoveerde hij bij Prof. Van Tongeren op een proefschrift getiteld ‘ Particle distribution in the dc carbon arc’ en vertrok daarna naar Amerika om als eerste post-doc een jaar bij Prof. Jim Winefordner te gaan werken in Gainesville, Florida. Daar maakte hij kennis met de in 1955 door Walsh en Alkemade beschreven atomaire absorptiespectrometrie en bestudeerde hij de atomisatie van elementen in de acetyleen-luchtvlam met gebruik van een continue lichtbron.
Vanaf 1967 vormde Leo de Galan bij de afdeling Analytische Scheikunde van de Technische Universiteit Delft een onderzoeksgroep voor atoomspectrometrie. Na zijn benoeming tot lector in 1972 stond de vakgroep Analytische Scheikunde onder zijn leiding.
Tot de aansprekende resultaten van het onderzoek in Delft behoren de metingen aan atomaire lijnprofielen met een door de promovendus Henk Wagenaar zelf gebouwde Fabry-Perot interferometer  die gepresenteerd zijn op het 3rd Atomic Absorption Congress in Parijs in 1971. Internationaal trok het werk aan Zeeman-effect achtergrondcorrectie voor oven-AAS de meeste aandacht, vooral het gebruik van de op voorstel van de promovenda Greet de Loos-Vollebregt bij de afdeling Elektrotechniek gebouwde krachtige wisselstroommagneet, die in veel commerciële instrumenten is terug te vinden.
Later verschoof de aandacht naar het inductief gekoppeld plasma, met als curiositeit de ontwikkeling van extern gekoelde ICP toortsen met een argonverbruik van slechts 1 l/min. Op het gebied van de chromatografie was de modellering van reversed-phase High Performance Liquid Chromatography met software voor de optimalisatie van de samenstelling van de mobiele fase van groot belang. Van praktische betekenis waren de verbeterde V-groove verstuiver voor het ICP en de synchronisatie van de mengpomp voor gradiënt elutie in HPLC die door alle fabrikanten is overgenomen. Na zijn vertrek uit Delft in 1987 heeft Leo de Galan leiding gegeven aan het analytisch laboratorium van Unilever in Vlaardingen tot zijn pensionering in 2000.

Leo de Galan_atoomlijnen

 

Leo de Galan_zeeman

M.T.C. de Loos-Vollebregt, L. de Galan, Construction and performance of an a.c. modulated magnet for Zeeman atomic absorption spectroscopy, Spectrochim. Acta Part B 35 (1980) 495-506.

 

Leo de Galan_watercooledtorch

G.R. Kornblum, W.van der Waa, L. de Galan, Reduction of argon consumption by a water cooled torch in inductively coupled plasma emission spectrometry, Anal. Chem. 51 (1979) 2378-2381.

 

P.A.M. Ripson, L. de Galan, A sample introduction system for an inductively coupled plasma operating on an argon carrier gas flow of 0.1 L/min, Spectrochim. Acta Part B 36 (1981) 71-76.

P.A.M. Ripson, L. de Galan, A sample introduction system for an inductively coupled plasma operating on an argon carrier gas flow of 0.1 L/min, Spectrochim. Acta Part B 36 (1981) 71-76.