Werkgroep Atoomspectrometrie

De werkroep atoomspectrometrie is in 1962 opgericht als uitbreiding van de al eerder door Hans de Vries (Philips) gevormde gespreksgroep van gebruikers van de röntgenspectrometrie. Mede oprichters waren Waasdorp, Addink, Tolk en Paul Boumans van de Universiteit van Amsterdam was voorzitter. De werkgroep werd onderdeel van de Sectie voor Analytische Chemie van de KNCV en organiseerde jaarlijks zo’n drie bijeenkomsten voor een kleine honderd leden, een aantal dat door de jaren heen vrij constant is gebleven. Aanvankelijk richtte de werkgroep zich op boog- en vonk emissiespectrografie en röntgenfluorescentie, maar na het aantreden van De Galan als voorzitter in 1969 verschoof deze al snel naar de toen opkomende vlam- en oven atomaire absorptiespectrometrie, spoedig gevolgd door de ICP atomaire emissiespectrometrie.

Hans de Vries

Hans de Vries

Oud-voorzitters: Paul Boumans, Leo de Galan (1969-1974), Maessen, Agterdenbos (1979-1984) Hans van Dalen (1984-1987), Piet Rommers (1987-1992). Huidige voorzitter: Greet de Loos (sinds 1992).

Enkele oud-bestuursleden: Tolk, Mandema (Billiton), Houpt (TNO),Witmer (Philips), Adri Broekman (Keuringsdienst van Waren), Ad Minderhoud, Frans Zweegers (Billiton), Joop Luten (TNO Voeding), Arjan Mank (Philips), Luc Moens (UGent), Andre van Alphen (Teijin Aramid).

Enkele citaten uit correspondentie met Boumans (1998) over de oprichting van de Werkgroep Atoomspectrometrie:

Geschiedenis WAS citaat 1 Geschiedenis WAS citaat 2 Geschiedenis WAS citaat 3

Geschiedenis WAS group

Van links naar rechts: iemand van Philips, David Littlejohn van Strathclyde University in Schotland, Greet de Loos, Paul Boumans, bijeenkomst in Eindhoven, eind jaren tachtig.